Nhận gửi hàng về 63 tỉnh, thành và thanh toán linh hoạt!

ĐIỆN THOẠI CŨ

Chuyên làm sim 4g, điện thoại cũ giá rẻ tại Hàn Quốc.

Nhận chuyển điện thoại cũ về Việt Nam mỗi tuần  (tỉ giá 1:20).

BichKhoa Shop

Chuyên mĩ phẩm, thực phẩm sạch cao cấp Hàn Quốc. Nhận chuyển về Việt Nam nhanh chóng, thuận tiện.

Khuyến mãi hàng tuần!

Google:“bichkhoashop”